De vereniging

Mobie Duck bestaat sinds 2001. De ongeveer 100 leden hebben een heel diverse achtergrond. Het begrip ‘lichamelijke beperking’ heeft voor ons dan ook een ruime betekenis. Welkom is iedereen met chronisch lichamelijke klachten, of dat nu zichtbaar is of niet.

Op landelijk niveau is Mobie Duck aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptensport Nederland (GSN), dé sportorganisatie voor mensen met een beperking. Via deze vereniging zijn onze leden tijdens het zwemmen verzekerd.

Mobie Duck is erkend als officieel leerbedrijf voor studenten en er zijn banden met diverse opleidingen, waaronder Thim van der Laan, Hogeschool voor fysiotherapie. Door het verlenen van stagemogelijkheden, is de begeleiding tijdens het zwemmen in handen van gediplomeerde fysiotherapeuten, aangevuld door studenten.

Het bestuur
Anneke Rothuizen – voorzitter
Hans de Wit – penningmeester
Jacques Bedaux – secretaris en website
Daniëlle Janssen – ledenadministratie
Nicole van Amsterdam – coördinatie begeleiding

Bankgegevens: NL45 INGB000 67 57 685
Kamer van Koophandel: 30172291
Mailadres: zweminfo@mobieduck.nl

Het zwembad
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Rembrandtkade 10
3583 TM  UTRECHT