ALV

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering is in 2020 vanwege corona niet doorgegaan.

We hopen op maandag 19 april een online-ALV te kunnen houden.